Фитониринг


Фитотерапиянын тарыхы миң жылдап саналат. 21 –кылымдагы фитотерапиянын ренессансы эмне менен байланышкан? Өсүмдүктүк дары-дармектерге болгон мамиленин өзгөрүшүнүн башкы себеби болуп, химиялык дары-дармектерди кабыл алуудан татаалдашуунун жыштыгынын өтө бийиктигинде жатат.

Мисалы, АКШ да жагымсыз кошумча реакциялардын өнүгүүсүнүн аркасында 5 млн. дон 8,8 млн. адамга чейин ооруканаларга жаткырылып, жыл сайын дарылык каражаттарды колдонуудагы татаалдашуудан 200 миң адамга чейин өлүмгө учурайт. 1997-жылы Францияда ооруканага жаткырылгандардын бардыгынын 10% жакынын жагымсыз кошумча реакциялар менен ооругандар түзгөн. Бардыгы болуп кошумча реакциялар 1 300 000 оорулууда пайда болгон, алардын 33% олуттуу жана 1,4 % өлүмгө алып келген.

Катастрофалык жагымсыз жагдайдын себептери болуп жогорку биологиялык активдүүлүктөгү препараттардын саныны көптүгү, калктын химиялык жана биологиялык заттарга калктын сенсибилизациялануусу (б.а. аллергиялашуу), дары-дармектерди рационалдуу эмес пайдалануу, медициналык катачылыктар, ошондой эле сапатсыз дарылык препараттарды колдонуу эсептелет. Ошол эле учурда, рынокто өсүмдүктүн негизинде дары-дармек препараттарын чыгаруучу көптөгөн компаниялар бар. “Бионорика” өзүнүн философиясы болуп калган “ФИТОНИРИНГ” концепциясын иштеп чыккан!

Phytoneering (phyto- өсүмдүк жана Engineering/Pioneering –инжиниринг/ алгачкы из салуучулардан болуу) – өсүмдүктүн активдүү заттарын изилдөө жана аларды мындан ары заманбап илимий методдордун жана эң жаңы технологиялардын негизинде иштеп чыгуу.
Концепция төмөнкү принциптерге негизделген:

МЕНЧИК ҮРӨН ФОНДУСУ –өсүмдүктөрдүн химиялык курамын жана фармакологиялык профилин изилдөө, гендик модификациянын методдорун колдонбостон , табигый тандоо менен гана үрөндөрдү тандоо.

МЕНЧИК ПЛАНТАЦИЯЛАР –менчик плантацияларда оптималдуу экологиялык шарттарда пайдалуу компоненттерди эң көп камтыган “идеалдуу” өсүмдүктү өстүрүү. Биздин плантациялар Германияда, Венгрияда, Испанияда жайгашкан.

МЕНЧИК ТЕХНОЛОГИЯЛАР –төмөнкү температурадагы вакуумдук экстракция методу менен пайдалу заттарды максималдуу сактап калуучу дарылык сырьену иштетүү жана экстракциялоо . Бул экстракттар өсүмдүктөрдүн аллергендерин камтыбайт. Мисал үчүн , Бронхипрет препаратын 1 кг. кургатылган тимьяндан чыгарууда болгону 13 грамм активдүү зат алынат.

ӨЗҮМДҮК ӨНДҮРҮШ –даяр стандартташтырылган продуктыны сапатын бардык этапта контролдоо (GMP стандарты) менен чыгаруу.

Препараттардын коопсуздугун жана эффективдүүлүгүн изилдөө үчүн далилдөөчү медицинанын принциптерин пайдалануу. “Бионорика” препаратынын эффективдүүлүгү жана коопсуздугу алдыңкы европалык окумуштуулар жана КМШ өлкөлөрүнүн окумуштуулары тарабынан далилденген.

“Фитонирингдик Компания” катары биз жаңы жолдорду жана көптөгөн ооруларды дарылоо үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачабыз жана ошону менен бирге бүгүнкү күндүн медицинасын күн сайын улам “өсүмдүктүү” кылып жатабыз.

Drucken
Post Thumbnail
Счетчик посещаемости и статистика сайта