Биздин көз караш


Өсүмдүктөрдөн алына турган препараттардын маанилүүлүгү жана эффективдүүлүгү жөнүндө маалымдайбыз жана күн сайын азыркы мезгилдеги медицинаны улам “ өсүмдүктүү” кылып жатабыз.

Ушуга жетүү үчүн биз коопсуз жана эффективдүү өсүмдүктүк дары-дармек каражаттарынын өндүрүшүндө алдыңкы изилдөөлөрдү жана инновациялык технологияларды колдонуу менен активдүү заттардын потенциалын чечмелейбиз. Бул фитониринг деп атагандын өзү.

Мына ошентип, биз стандарттарды белгилейбиз, ичкини дагы, сырткыны дагы. Жана ушул негизде илимий изилдөөлөргө негизделген фитомедицина жаатында өнүгүп жаткан дүйнөлүк лидер болууга умтулабыз.

Drucken
Post Thumbnail
Счетчик посещаемости и статистика сайта